Unikalny Klimat Na Wyspie

Dzięki intensywnemu nasłonecznieniu i ruchom powietrza klimat Wyspy Sobieszewskiej ma specyficzne właściwości hartujące. Zapewnia cenny dla zdrowia jod, który wchłaniany jest podczas spacerów i kąpieli morskich. Z kolei porastające Wyspę sosnowe lasy chronią przed wiatrami i wydzielają żywiczne substancje bakteriobójcze.

Brak jakiegokolwiek przemysłu i bogactwo jodu sprawiają, że urlop spędzony na Wyspie jest dobrodziejstwem dla organizmu. Bliskość morza i znaczne wzniesienie sąsiednich wysoczyzn wpływają na tworzenie się swoistego mikroklimatu.

Obszar Wyspy Sobieszewskiej charakteryzuje się też małą ilością opadów atmosferycznych w stosunku do otaczających wysoczyzn. Wynika to ze specyficznego położenia Wyspy w delcie Wisły, w tak zwanym cieniu opadowym wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, która zatrzymuje deszczonośne wiatry zachodnie.

Inne Atrakcje