Wycieczka Ścieżką Dydaktyczną

Na Wyspie do dyspozycji turystów jest ścieżka dydaktyczna z licznymi tablicami informacyjnymi. Na jej trasie znajdują się dwie duże wieże widokowe, z których można podziwiać przymorskie jeziora i przebywające tam ptaki wodne. Ścieżka dydaktyczna przebiega przez teren rezerwatu przyrody Ptasi Raj oraz zahacza o plażę. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godz. Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe. Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków, łatwo można zaobserwować wiele ich gatunków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi nam prowadzenie obserwacji.

Inne Atrakcje